Fundusze europejskie

„Inteligentny system zarządzania zapasami magazynowymi świeżych warzyw i owoców i prognozowania sprzedaży w hurtowni zaopatrującej firmy branży HoReCa jako narzędzie zwiększające odporność biznesu w warunkach obostrzeń pandemicznych i lockdownu”.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.06.02.00-14-0480/21-00

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej polegającej na wprowadzeniu do obsługi magazynu produktów i planowania sprzedaży inteligentnego narzędzia informatycznego wykorzystującego algorytmy ML.

Beneficjent: SKRZYNKA Z POLA SP. Z O.O.

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 299 400,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich : 254 490,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19